Anpassa hemsidan


Ljudfiler ljud

De besöksplatser som har hög tillgänglighet i Vattenriket finns beskrivna i ljudfiler.

länk Lyssna eller ladda ner dem till din mp3 spelare här

länk Ljudfiler om Linnérundan

Vi arbetar ständigt med att förbättra våra hemsidor så att de ska bli mer tillgängliga för alla. I den mån vi har möjlighet arbetar vi efter de internationella riktlinjerna för tillgänglighet på webben, WAI (Web Accessibility Initiative), som är framtagna av W3C (World Wide Web Consortium). Vår strävan är att allt nytt material som produceras till webben ska ha:

Använd webbläsarens stöd

Numera finns oftast stöd i webbläsaren för att anpassa textstorlek, typsnitt och kontrast på en webbplats. Vi har därför valt att inte utveckla en egen funktion för anpassningar utan hänvisar till webbläsarens inbyggda funktioner.

Ändra textstorlek

Du kan ändra textstorleken på webbplatsen genom att ändra inställningarn i din webbläsare. I de flesta moderna webbläsare gör du det genom att hålla nere ctrl-tangenten och snurra på mushjulet eller klicka på + eller -. Om det inte fungerar kan du göra såhär:

  1. Välj "Visa" i menyn.
  2. Välj alternativet "Textstorlek"
  3. Välj mellan alternativen minst, mindre, mellan, större och störst.

Utseendet på text och annat styrs av stilmallar (formatmallar). Om du vill stänga av stilmallen och använda standardinställningar i webbläsaren kan du göra såhär:

  1. Välj "Verktyg" i menyn
  2. Välj "Internetalternativ"
  3. Välj "Hjälpmedel"
  4. Markera valfria inställningar under rubriken "Format" för att ignorera teckensnittsinställningar med mera.

(Källa: Hjälpmedelsinstitutet)

 

Tillbaka