Webbkamera över Isternäset


Kristianstad ligger mitt i ett våtmarksområde, Kristianstads Vattenrike. Med två kameror vill vi visa stadens unika läge omgivet av Helge å och strandängar.
Bara några hundra meter ifrån järnvägsstationen i Kristianstad, längs Linnérundan, ligger Isternäset, ett av Vattenrikets största strandängsområde. Strandängen blir varje vinter och vår översvämmad av Helge å, och förutsättningar för ett fantastiskt rikt fågelliv skapas.

Tryck reload eller uppdatera för att få en ny bild. Den andra webkameran sänder bilder över staden Kristianstad, med Hammarsjön i bakgrunden.

Tillbaka