Webbkamera över staden


Kristianstad ligger mitt i ett våtmarksområde, Kristianstads Vattenrike. Med två kameror vill vi visa stadens unika läge. Vyn från vattentornet och mot söder visar stadens unika läge, omgiven av våtmarker.

I högra kanten ser man Helge å och i bakre delen av bilden anar man Hammarsjön med Kvinneholme. Under soliga dagar är bildkvaliteten bäst på eftermiddagen.
Den andra webkameran sänder bilder över våtmarkerna runt Lillö, väster om Kristianstad. 

staden

Tillbaka