Kontakta oss som jobbar med biosfärområdet och naturum


Naturums reception tel 044-13 23 30, e-post: naturum@kristianstad.se
Hitta till naturum Vattenriket

Carina Wettemark
Carina Wettemark
Chef Biosfärenheten och koordinator
Övergripande frågor om biosfärområdet, samarbeten, projekt, naturvård, ekologi
carina.wettemark@kristianstad.se
telefon: 044 13 64 86
mobil: 0733 13 64 86

Åsa Pearce
Åsa Pearce
Informationsansvarig

Press, informationsfrågor, besöksplatser i landskapet,
skyltar
asa.pearce@kristianstad.se
telefon: 044 13 64 62
mobil: 0733 13 64 62

Karin Magnutorn
Karin Magntorn
Naturumföreståndare

karin.magntorn@kristianstad.se
telefon: 044 13 64 83
mobil: 0733 13 64 83


Andreas Jezek
Andreas Jezek
Limnolog
andreas.jezek@kristianstad.se
telefon: 044 13 64 85
mobil: 0733 13 64 85
Magnus Larsson
Karin Hernborg
Ekolog
karin.hernborg@kristianstad.se
telefon: 044- 13 64 80
mobil: 0733-13 64 80

Brita Nilsson
Brita Nilsson
Projektadministratör
brita.nilsson@kristianstad.se
telefon: 044 13 23 26
mobil: 0738 53 23 26

     

Josefin Svensson
Josefin Svensson

Naturvägledare naturum
josefin.svensson@kristianstad.se
telefon: 044 13 23 27
mobil: 0738 53 23 27

Sam Peterson
Sam Peterson
Naturpedagog naturum
sam.peterson@kristianstad.se
telefon: 044 13 23 74
mobil: 0738 53 23 74

Sussie Söderlundh
Sussie Söderlundh
Naturvägledare naturum
sussie.soderlundh@kristianstad.se
telefon: 044 13 23 31
mobil: 0738 53 23 31

     


Ebba Trolle
Naturinformatör
, webbansvarig
ebba.trolle@kristianstad.se
mobil: 0733 13 64 81

Tommy Åkerlund
Tommy Åkerlund

Utställningsvaktmästare naturum

tommy.akerlund@kristianstad.se
telefon: 044 13 64 82
mobil: 0733 13 64 82

Håkan Östberg
Håkan Östberg (föräldraledig)
Natur- och friluftstekniker
hakan.ostberg@kristianstad.se
mobil: 0733 13 57 96

     

 

 

Emma Andersson
Vik. Natur- och friluftstekniker
emma.andersson3@kristianstad.se
mobil: 0733 13 57 96

 


Postadress

Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling, Kommunledningskontoret
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad

Naturum Vattenriket
Kristianstads kommun
291 80 Kristianstad


Fler medarbetare

Hans Cronert
Naturvårdssamordnare

Naturvård, Kristianstads Vattenrike. Skötsel av naturvårdsmark i Kristianstads kommun (C4 Teknik). 
Länsstyrelsen i Skåne län/Kristianstads kommun
hans.cronert@lansstyrelsen.se  eller  hans.cronert@kristianstad.se
telefon: 0708-777735 eller 044-135238.Tillbaka