Vattenstånd och vattenföring


Vattenstånd i Helge å

0.19 m.ö.h
(2018-05-16)

Vattenstånd i havet vid Åhus

-0.03 m.ö.h
(2018-05-16)

Vattenföring i Helge å vid Torsebro

 

 

20.9 m³/s
(2018-05-15)

Den vattennivå och det vattenflöde som anges är automatiskt genererade och ej kontrollerade. De kan skilja från det faktiska vattenflödet i vattenkraftverken, i synnerhet vid låga och höga vattenflöden, och bör endast ses som en fingervisning.

Värdena uppdateras endast på vardagar.
Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).


Väder

Väderprognos på SMHI

 

Väderdata 1998-2016

Du kan välja att se data på webbsida, i pdf eller excelfil. I varje pdf och excelfil finns en sammanfattning av hela året och varje månad.

Webb pdf excel
1998 1998 1998
1999 1999 1999
2000 2000 2000
2001 2001 2001
2002 2002 2002
2003 2003 2003
2004 2004 2004
2005 2005 2005
2006 2006 2006
2007 2007 2007
2008 2008 2008
2009 2009 2009
2010 2010 2010
2011 2011 2011
2012 2012 2012
2013 2013 2013
2014 2014 2014
2015 2015 2015
2016 2016 2016

Sammanfattning 1998-2016

Tillbaka