Vattenstånd och vattenföring


Vattenstånd i Helge å

0.19 m.ö.h
(2018-05-16)

Vattenstånd i havet vid Åhus

-0.03 m.ö.h
(2018-05-16)

Vattenföring i Helge å vid Torsebro

 

 

20.9 m³/s
(2018-05-15)

Den vattennivå och det vattenflöde som anges är automatiskt genererade och ej kontrollerade. De kan skilja från det faktiska vattenflödet i vattenkraftverken, i synnerhet vid låga och höga vattenflöden, och bör endast ses som en fingervisning.

Värdena uppdateras endast på vardagar.

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).